Pierwszy kontakt dzieci z językiem angielskim może określić ich nastawienie do nauki tego języka w przyszłości. W CSKB AWALON pamiętamy, że mali uczniowie są bardzo wymagający - oczekują od nauczyciela lekcji, które ich zafascynują. Staramy się stworzyć warunki, w których dzieci uwierzą, że język angielski nie jest trudny. Zajęcia uzupełniane są poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz ćwiczeń, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia materiału.
Przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych. Wykorzystuje się maksymalne okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia. Nauka odbywa się w formie zabawy. Uczniowie poznają język przez gry, piosenki, wyliczanki i zabawy ruchowe.

Zajęcia prowadzone przez polskich lektorów doświadczonych w nauczaniu dzieci. Organizując różnego rodzaju konkursy utrzymujemy pozytywne współzawodnictwo w grupie oraz pobudzamy zainteresowanie językiem angielskim.
Grupy liczące 5-7 osób, zajęcia prowadzone w kolorowej sali przeznaczonej dla dzieci. W każdej chwili na życzenie rodzica lektor udziela niezbędnych informacji o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka. Na koniec roku dziecko trzymuje dyplom uczestnictwa w kursie oraz skromny upominek w formie materiałów dydaktycznych.

powrót